Lassan véget ér a szünidő. Ezzel együtt az önkormányzat két nagy volumenű vállalása is befejeződik. A sokakat érintő témákban kértem Fórizs László alpolgármester értékelését. Elsőként a diákmunka tapasztalatairól beszélt. 

 – Mindenekelőtt a legfontosabb célja a nyári diákmunkának, hogy megismertesse velük, milyen is a felnőttek világa – mondta az alpolgármester. A visszajelzések azt mutatják, hogy évről-évre egyre nagyobb igény mutatkozik a foglalkoztatás

 

iránt. Jól példázza ezt, hogy a növekvő létszám miatt kéthetes turnusokra osztották be a diákokat. Az idén 420 diák számára tudtuk ezt a lehetőséget biztosítani. Az alpolgármester örömmel jegyezte meg, hogy több hátrányos helyzetű diák is részt vett a programban, akik nem vallottak szégyent.

A közel négyszáz diák mellett nagyon sok társuk önkéntesként segített az intézményekben. Gyulai Judit harmadik éve vesz részt nyári diákmunkában. A közeg sem ismeretlen számára, hiszen a polgármesteri hivatalban dolgozik. Iktatási feladatokat lát el: iratokat rendez, postáz, pecsétel, és aláírat. Ezek a legfontosabb napi teendői, melyeket szívesen végez. Jól érzi magát, jó közösségben dolgozik, így a munka is jobban halad.

Molnár Tünde az Emmaus Idősek Otthonában töltött két hetet, korábbi években a Hajdúhéten és KEXX Fesztiválon dolgozott. Az idén nagyon sok tapasztalatot szerzett egy más korosztály hétköznapjairól, amikor segített a reggeliztetésükben, az ágyneműcserében, vagy csak éppen beszélgettek. Sok-sok élettapasztalattal felvértezve telt számára ez az időszak, amit soha nem fog elfelejteni.

A nyári gyermekétkeztetés augusztus 19-én zárul. A programban 610 gyerek egytál étellel való ellátását biztosították. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 11,5 m Ft támogatásból 43 napon át étkeztek a gyerekek. Ennek tapasztalatait az alpolgármester így összegezte: – Mindenképpen hasznos volt az ellátási forma megszervezése, mert lehetett tanulni a lebonyolítás folyamatát. Ez annál is fontosabb, mert a szaktárca tervezi, hogy jövőre normatív módon vezeti be a nyári gyermekétkeztetést. Ezt az évet tehát tanulóévnek is felfoghatják az érintettek. A gyerekek az étkezés mellett szabadidős tevékenységben is részt vehettek. A program lebonyolításában a gyermekjóléti szolgálat munkatársai közreműködtek, de önkéntesek is hozzájárultak munkájukkal a program sikerességéhez. Fórizs László fontosnak tartotta megemlíteni azt is, hogy a nyári étkeztetés során – eltérően néhány korábbi esettől- az idén nem történt komoly rendzavarás.

(Gargya Imre)